Finding Sewing Patterns

ENGLISH in red

En kan absolut lära sig sy genom att improvisera, men min erfarenhet är att en lär sig mycket snabbare av att använda redan klara mönster och sen experimentera med dem. Därför vill jag dela med mig av mina bästa tips på hur man hittar bra och fina mönster och vad en ska tänka på när en ska köpa dem.

Det finns två olika typer av mönster som jag använder mig av; den traditonella pappersformen och den lite nyare digitala, pdf versionen. Fördelen med pappersmönster är att du bara behöver klippa ut eller rita av mönsterna, nackdelen är att du behöver köpa dom i fysisk form vilket betyder att det kan vara svårt att få tag på dem och du måste vänta tills du har dom i handen innan du kan sy. 

You can definitely learn to sew by improvisation, but my experience is that one learns much faster by using already made patterns and then experimenting with them. Therefore, I want to share my best tips on finding good and pretty sewing pattern.

There are two different types of patterns that I use; the traditional paper form and the modern digital, pdf version. The advantage of paper patterns is that you only have to cut or copy the patterns to use them, the disadvantage is that you have to buy them in physical form which means that it can be difficult to get hold of them and you have to wait until you have them in hand before you can sew.

Butterick vintage paper form sewing pattern

McCall’s modern paper form sewing pattern

The advantage of pdf patterns is that you can download them with a click on your computer and if you have a printer at home you can sew all the patterns you find the same day. The downside is that you need access to a printer and that you need to puzzle together and tape all the parts that are printed before you can cut or copy them. It may take time for larger designs but it’s perfect for smaller things like bags and stuffed animals.

The first thing to remember when buying patterns is to check the size on the pattern. Some designs come in multi sizes while others come in one size per package. Also remember that vintage designs and different brands can have different sizes so always check the dimensions. If your pattern comes in different sizes then it is better not to cut out the pattern, so you can use the other sizes for other projects as well. So buy pattern paper so you can copy the patterns instead. It comes as a long narrow roll like baking paper but large or in large sheets, it’s transparent so it’s easy to trace the pattern underneath.

Generellt tycker jag att det är svårt att hitta mönster som är 100% så som jag vill ha det slutgiltiga resultatet men ju duktigare jag blivit på att sy desto lättare har det blivit för mig att utgå från ett mönster som i grunden liknar det jag är ute efter och sen ändra på dom detaljerna jag saknar.

För i tiden lanserade modehus kollektioner av symönster så att kunder också kunde sy sina egna modeller av deras plagg. Men i och med den kommersiella förvandlingen av modebranschen slutade folk sy sina kläder hemma eftersom kläder blev så billigt och symönstervärldens estetik har inte längre mycket att göra med dagens klädkultur. Sy bli inte rädd när du bara hittar massor av mönster som inte attraherar dig alls. Låt fantasin se om mönstret kan bli något du drömmer om.

In general, I find it difficult to find designs that are 100% the way I want the final result, but the more skilled I have become at sewing, the easier it has become for me to start from a pattern that is in the base similar to what I am looking for and then change the details I am want.

Fashion houses used to launch collections of sewing patterns so that customers could also sew their own models of their garments. But with the commercial transformation of the fashion industry, people stopped sewing their clothes at home because clothes became so cheap and the aesthetics of the sewing world no longer have much to do with today’s clothing culture. Do not be scared when you only find lots of designs that do not attract you at all. Let your imagination see if the pattern can be something you dream about.

Jag köper framför allt mina pappers symönster second hand. Jag har samlat på mig rätt många genom åren och jag är väldigt glad för dom.

Varför köpa second hand mönster?

Vart kan jag hitta second hand mönster?

Om jag köper nya mönster köper jag framför allt från McCalls, dom kan ha rätt fina mönster ibland och alltid väldigt bra instruktioner och mönster i flera storlekar.

I buy most of my paper patterns second hand for three reasons. I like the  aesthetics better, it’s more eco-friendly and it’s cheaper. I find most of my second hand paper patterns in second hand stores, flea markets or online at Etsy & Ebay.

Jag köper nästan alla mina digitala mönster på DIY online marknaden Etsy. Där finns allt från gosedjur, hemartiklar, kläder, kostymer och allt annat du kan drömma om. Du kan också köpa paket med alla grundmönster i alla storlekar så att du själv kan leka och ändra utifrån dom.

I buy almost all my digital designs on the DIY online market Etsy. There are patterns for everything from toys, home items, clothes, costumes and everything else you can dream of. You can also buy packages with all basic patterns of all sizes so that you can play and change them based on your own visions.

Posts created 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top