The Sewing Tools

(English summary in the end)

Vi börjar med det viktigaste; alla kan lära sig sy. Det är ingen myt. Av alla de säkert 50 olika barnen jag haft på mina workshops har det inte varit ett enda jag inte kunnat lära sy, trots ofta obefintliga tidigare erfarenheter. Så om du är sugen, ge inte upp.

Det krävs ganska många verktyg för att sy, men dom är inte så stora och behöver heller inta vara så dyra, speciellt inte second hand. Om du är helt ny till att sy kan jag också rekommendera att du lånar saker tills du vet om det är något för dig.

Att sy är ett hantverk som funnits i många tusen år och basen består egentligen bara i att kunna hantera en nål och en tråd. I praktiken kan du med bara dem sy massor av saker för hand som att laga hål, sätta fast knappar som ramlat av. Men om du vill hänga med i mina syäventyr kommer du behöva några fler saker. Så här kommer hela listan.

Kom ihåg att många av de här sakerna kan du hitta second hand, så kolla alltid där först! Annars rekommenderar jag att stötta din lokala syaffär och om du inte har någon finns det massor av butiker på nätet. Och du är alltid välkommen att skriva till mig på instagram @saskeyestudios om du behöver hjälp med att hitta rätt i verktygsdjungeln.

 

1. Synålar:
Köp ett paket med synålar, det brukar finnas en hushållsförpackning med olika storlekar. 


2. Sytråd:
Det finns massor av varianter men börja med en svart och vit så du har en ljus och en mörk. Det kan man hitta i vanliga mataffärer ibland.


3. Skräddarsax (+liten sax):
Den ska vara vass och aldrig användas till något annat än tyg. Så göm den hemma eller märk den väl. Det är väldigt stor skillnad att klippta tyg med en bra sax jämfört med en dålig. En liten sax tycker jag är skönt att också ha till att klippa alla små trådar som kan bli kvar efter man sytt och om man ska klippa något litet.


4. Symaskin:
Jag lovar dig att den inte behöver vara ny och flashig, en gammal klassiker från Blocket går jättebra. Så länge den kan sy rak och zigzag söm och är elektrisk. 


5. Knappnålar:
köp inte de billiga på Tiger med plasthuvud. De är trubbiga och smälter om du stryker över dom. Investera i ett par skarpa med glashuvud från syaffären, det kommer spara dig mycket frustration.


6. Sprättkniv:
(Varför har jag alltid sagt uppsprättare?) En litet vasst V-format objekt på ett pennliknande handtag som hjälper dig med alla de sömmar du kommer att sy fel och när du behöver öppna och ändra sömmar. 


7. Måttband:
Så att du kan mäta dig själv och andra, räkna ut storlekar, och när du gör egna mönster.


8. Skräddarkritor:
Dem ska du ha när du ska måla på tyg för att rita av mönster, de försvinner nämligen i tvätten. Finns i massor av varianter men de fyrkantiga kritorna tycker jag är lättast att hantera och målar bäst. Skaffa en mörk och en ljus så du har konstrast till ditt tyg.


9. Strykjärn:
Strykjärn är nästan lika essentiellt som att ha en symaskin. Den behövs för att tämja tyget och få snygga sömmar. Strykjärn kan man ofta hitta för en billig peng second hand. Om du har plats så är en strykbräda väldigt skönt att ha men om du inte har plats går en handduk på ett bord också bra. 


(Valbart) 10. Magnetskål till knappnålar:
Jag älskar min magnetskål och även om det inte är något du absolut behöver, skulle jag varmt rekommendera det. Då sprids inte knappnålarna över hela dit golv och om dom skulle göra det så kan du snabbt “suga” upp dem igen med magneten. Knappnålarskuddar kan vara gulliga men är irriterande och nålarna försvinner gärna in i dem.

 

Så här är listan kortfattad:
1. Synålar
2. Sytråd
3. Skräddarsax (+ liten sax)
4. Symaskin
5. Knappnålar
6. Sprättkniv
7. Måttband
8. Skräddarkritor
9. Strykjärn
(10. Magnetskål till knappnålarna)

 


ENGLISH

Everyone can learn how to sew, I promise you I have had workshops with so many kids these days and I could teach them all! There are quite a lot of supplies you will need though but they don’t take up to much space and don’t cost so much. Always start by looking second hand and in your local sewing store. If you can’t fin it there, there are plenty of sewing stores online. Here is what you need:

 1. Sewing needles:
  Buy a pack of sewing needles, there is usually a household pack of different sizes.
 2. Sewing thread:
  There are lots of variants but start with a black and white so you have a light and a dark one. It can be found in regular grocery stores sometimes.
 3. Tailor’s scissors (+ small scissors):
  It should be sharp and never used for anything other than fabric. So hide it at home or mark it well. There is a very big difference cutting fabric with good scissors compared to bad ones. I also think it’s nice to have a small pair of scissors is nice to also have to cut all the small threads that can be left after sewing and if you have to cut something small.
 4. Sewing machine:
  I promise you that it doesn’t have to be new and flashy, an old classic second hand is just as fine. As long as it can sew straight and zigzag stitch and it’s electric.
 5. Pins:
  Don’t buy the cheap ones at Tiger with plastic heads. They have plastic heads and melt if you iron over them. Invest in sharp pins with glass heads from the sewing shop, it will save you a lot of frustration.
 6. Seam ripper:
  A small sharp V-shaped object on a pen-like handle that helps you with all the stitches you will sew incorrectly and when you need to open and change stitches.
 7. Tape Measure:
  So you can measure yourself and others, figure out sizes, and when making your own designs.
 8. Tailor’s chalk:
  You will need them when you draw on fabric to copy patterns, as they disappear in the laundry. Available in lots of variants but the square crayons I think are easiest to handle and draw the best. Buy a dark and a light one so that you have contrast to your fabric.
 9. Iron:
  Ironing is almost as essential as having a sewing machine. It is needed to tame the fabric and get nice seams. An iron can often be found cheap second hand. If you have space then an ironing board is very nice to have but if you do not have space a towel on a table is also good.
 10. (Optional) Magnetic Pin Caddy:
  I love my magnetic pin caddy and although it is not something you absolutely need, I would highly recommend it. Then the pins will not spread all over your floor and if they do, you can quickly “suck” them up again with the magnet. Pin cushions can be cute but are annoying and pins easily disappear into them.

Here’s the brief list:

 1. Sewing needles
 2. Sewing thread
 3. Tailor’s scissors (+ small scissors)
 4. Sewing machine
 5. Pins
 6. Seam ripper
 7. Tape measure
 8. Tailor chalks
 9. Iron
 10. (Optional) Magnetic Pin Cuddy

Posts created 9

One thought on “The Sewing Tools

 1. extra tips från mormor: sy en liten “bok” i filttyg där du sparar alla lösa nålar, de försvinner annars väldigt fort!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top